Månadsarkiv mars 14, 2023

Hästar och affärer

Hästsporten och ridningen är en av de dyraste sporterna i världen. Det krävs stora investeringar i hästar, utrustning och träning för att nå framgång på tävlingsbanorna eller uppleva glädjen av att rida. Det är därför inte förvånande att det kan uppstå konflikter mellan människor när det gäller affärer som rör hästar.

Professionell hjälp

När två eller fler parter inte kommer överens, oavsett om det gäller hästar eller något annat, så kan det bli nödvändigt att någon av parterna tar professionell hjälp med delgivning. Delgivningens syfte kan vara att kalla någon till förhandling eller informera om stämning, och här nedan kan du läsa mer om ett par situationer som kan kräva delgivning.

En av de vanligaste orsakerna till konflikter är oenighet om priset på en häst för hobbyridning eller tävling. En säljare kan ha en högre uppfattning om värdet på hästen baserat på dess prestationer, släktträd eller träningsnivå, medan en köpare kan ha en annan uppfattning baserat på deras budget eller erfarenhet. När båda parterna inte kan enas om priset kan det leda till att en av dem lämnar affären och förlorar chansen att köpa eller sälja hästen.

Delgivning vid tvist

En annan vanlig orsak till konflikter är brist på information eller transparens. En säljare kan undanhålla information om hästens hälsa eller prestationer för att höja dess värde, medan en köpare kan ha höga förväntningar baserat på vad säljaren har sagt. När köparen sedan upptäcker brister på hästen kan det leda till att affären avbryts och en potentiell konflikt uppstår.

Dessa konflikter kan bli allvarliga nog för att kräva delgivning av stämning. Detta innebär att en person måste försöka förmå en annan person att närvara vid en rättegång för att avgöra tvisten. En stämning kan också användas för att tvinga en person att betala en skuld eller kompensera för skador som har uppstått på grund av deras handlingar.

Skaffa runda foderhäckar till hästarna

Som hästägare behöver du kunna förvara hästarnas foder på ett bra sätt, gärna med hjälp av smarta och runda foderhäckar i hagen. Det gäller nämligen att fodret håller sig fräscht oavsett väderlek. Det är framförallt regn och väta som är det största problemet. Om du lägger fodret direkt på marken är risken stor att fodret blir dåligt av mögel eller smuts, vilket kan göra djuren sjuka.
Att skaffa runda foderhäckar är därför ett bra sätt att se till att fodret håller sig fräscht längre. Du kan skaffa foderhäckarna lite varstans, exempelvis hos Kellfri.
De har ett stort utbud av foderhäckar, men även andra tillbehör som du som rider eller har häst kan behöva för att kunna ta hand om dina hästar på rätt sätt. Gå in på deras hemsida för att se om det finns något du kan behöva. De levererar till hela Sverige, vilket du som bor på landet kan ha stor fördel av då de kan leverera beställningen hem till dörren.

Få mer tid till att rida

Ridning är ett fritidsintresse som tar mycket tid i anspråk. Det är inte bara själva ridningen som tar tid utan även resan till och från stallet samt vård av hästen som tar tid. Dygnet består av 24 timmar, varken mer eller mindre. För att hinna med allt i vardagen plus ridningen är det viktigt att prioritera rätt. För att få mer tid är hemstädning ett bra alternativ. Gå in på qleano.se som erbjuder bland annat hemstädning och få en kostnadsfri offert inom en minut.

Hemstädning är en investering

Med hjälp av hemstädning kan din vardag bli betydligt enklare. Du kan istället för att känna stress över städningen rida i lugn och ro, för att sedan komma hem till ett rent och fint hem. Att se hemstädning som en investering i dig själv och din ridning är en bra idé. Det är möjligt att tjäna massor med tid och minska ditt dåliga samvete genom att ha städhjälp. Dessutom kan du använda dig av RUT-avdrag när du har hemstäd vilket gör det betydligt billigare.

Nyckeln för en hållbar vardag är planering

För att du ka hinna med allt i vardagen och för att inte känna stress är planering och schemaläggning a och o. Även om du delegerar bort städningen behöver du ändå planera din tid. Planera varje vecka, helst på söndagen för att ha full koll på veckan som kommer. När du planerar är det bra att prioritera det som du anser vara viktigast. Genom en god planering kan du minska vardagsstress och fördela dygnets 24 timmar på ett bättre sätt.